post

Assemblea General el 12 de juny

Benvolguts socis i sòcies,

em plau comunicar-los que la Junta Directiva d’aquesta entitat esportiva, en la reunió celebrada el 20 de maig, va prendre l’acord de convocar Assemblea General en sessió ordinària pel pròxim 12 de juny del 2019, a les 20.30 hores en primera convocatòria i 21:00 en segona, a les oficines del Club Esportiu EFAC, amb les actuacions prèvies:

Comprovació de la identitat dels assistents
Nomenament de dos membres per verificar l’acta i sota el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Aprovació de l’estat de comptes
3. Pressupost 2019/2020
4. Reprovació o modificació dels membres de la junta
5. Informe i solucions a la situació del primer equip
6. Novetats dintre de la base
7. Precs i preguntes

Almacelles, juny 2019

Joan Bosch Novell
President